3d

Een andere kijk op data

Standaard wordt de wereld van beheer in GIS ontsloten op een ‘platte’ kaart. Hierbij kijkt de gebruiker vanaf het bovenaanzicht letterlijk op de kaart en kan via het maken van selecties getoond worden welke lagen elkaar raken of overlappen. Wat zou het toch mooi zijn om letterlijk inzicht te krijgen in de data!

Met de addon 3d kan de kaart driedimensionaal worden gepresenteerd. Hiermee worden kabels en leidingen zichtbaar, maar ook de hoogte van bomen, van verlichting, etc. De gebruiker kan zelf instellen per laag wat de presentatie moet zijn, hoe hoog of hoe laag de laag getoond moet worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een standaard z-waarde, maar kan deze waarde ook dynamisch uit de database worden gehaald.

Wilt u meer informatie over deze addon? Neem dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden!