SUF.weg

Globale visuele weginspectie met GeoVisia

Inspecteren volgens de CROW-standaard voor de globale visuele weginspectie kan ook eenvoudig worden uitgevoerd met GeoVisia! Inmiddels worden in Nederland de meeste weginspecties uitgevoerd met GeoVisia.

Met de GeoVisia addon SUF.weg kan het inspectiebestand eenvoudig worden ingelezen en vervolgens worden gekoppeld aan de wegvakonderdelenkaart. Door deze unieke koppeling wordt het voor de inspecteur direct zichtbaar welke wegvakonderdelen geïnspecteerd moeten worden en wat de voortgang van de inspectie is.

Met een specifiek paspoort kunnen de inspectieresultaten worden verwerkt door de score (1 t/m 9) in de matrix aan te klikken. De naam van de inspecteur en de huidige datum worden automatisch ingevuld.

Na het uitvoeren van de inspectie kan het exportbestand automatisch worden gegenereerd.

Meer weten over het werken met de addon SUF.weg binnen GeoVisia, neem dan contact met ons op!