Eerste Ronde-tafelsessie van de DataQuint Denktank

Software bouwen wij samen met onze gebruikers. Als gebruiker van GeoVisia kun je lid worden van de DataQuint Denktank om mee te denken in de ontwikkeling van de software. Op 27 februari 2020 organiseerden wij onze eerste Ronde-tafelsessie vanuit de DataQuint Denktank. In deze interactieve sessie zijn we met een groepje gebruikers in gesprek gegaan over de toekomst van beheer openbare ruimte en hoe je daar als leverancier van een BOR-applicatie op kunt inspelen. In dit artikel lees je het verslag en de uitkomsten van deze sessie. 

Veranderingen binnen beheer openbare ruimte 

De wereld van beheer gaat de komende jaren flink veranderen. Ontwikkelingen als smart cities, big data en klimaatverandering hebben grote impact op de sector. Hoe ga je hier als BOR-beheerder mee om? Met de aanwezigen hebben we hier uitgebreid bij stilgestaan. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen die uit deze sessie zijn gekomen:  

  • Klimaatadaptatie zorgt voor een groeiende uitdaging voor de beheerder. Dient er meer aandacht te zijn voor waterafvoer, of juist het tegengaan van verstening? En in hoeverre kunnen infraroodscans of satellietdata bijdragen aan het inventariseren van hittestress?  
  • De burger wordt mondiger en burgerparticipatie is een belangrijk thema in de gemeenteraad. Hoe registreren we als beheerder het adoptiegroen of zetten we goede enquêtes uit voor speelplekken? Welke data publiceren we hierover en op welke momenten betrekken we onze burgers?  
  • Er komt steeds meer data bij. Sensoren en scanauto’s dragen hier grotendeels aan bij, maar ook bestaande data wordt steeds beter ontsloten in een open formaat. Hoe zorg je ervoor dat je deze data op een goede manier kunt gebruiken? Standaard datamodellen, koppelmogelijkheden met andere systemen middels API’s en centrale registraties van data wordt steeds belangrijker.  
  • De gemeente wil regie houden op haar beheer, zowel op data als uitvoering. Daarvoor is interne kennis voor elke discipline van groot belang. Waar er voorheen veel werd ingehuurd, wordt er nu getracht zelf weer kennis in huis te hebben. 

Hoe blijf je als leverancier relevant? 

Wat heb je als BOR-beheerder nodig om zo goed mogelijk in te spelen op deze thema’s? In de sessie hebben we gesproken over hoe een BOR-applicatie hier een rol in kan spelen. Welke onderdelen in een BOR-applicatie zijn cruciaal voor de beheerder? En hoe kun je als leverancier van een BOR-applicatie relevant blijven? Hier zijn een aantal stellingen uitgekomen:  

  1. Flexibel en gericht op het werkproces: Als beheerder moet je continu kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen. Een flexibele BOR-applicatie die zich makkelijk aanpast aan het werkproces is daarom een must.  
  2. Landelijke standaarden en methodieken: Het aanbieden van een inrichting op basis van landelijke standaarden en -methodieken is belangrijk in een BOR-applicatie. Flexibiliteit biedt veel waarde, maar heeft als nadeel dat het lastig aansluit op andere applicaties en uitwisselingen. Dit betekent dat updates en koppelingen soms lastig te realiseren zijn. Een BOR-systeem dient dus minimaal StUF-Geo IMGeo, IMBOR, GWSW en NEN-inspecties te ondersteunen. 
  3. Koppelingen: Een BOR-applicatie dient steeds meer koppelbaar te zijn met externe databronnen en -applicaties. Denk aan een koppeling met een meldingenapplicatie of sensoren in peilbuizen, verlichting of grondwater. Ook zijn meer taakgerichte applicaties (zoals applicaties voor lichtmaststoringen of een tool voor de inspectie van een bepaalde discipline) welkom, met als voorwaarde dat er geen dataverlies optreedt bij het koppelen aan de objecten in de BOR-applicatie.  
  4. Verbinding: Er dient een verbinder te zijn tussen de software, de gemeenten en de uitvoerders. Deze drie partijen moeten niet onafhankelijk van elkaar opereren, maar kunnen elkaar juist versterken door een goede samenwerking. Door als leverancier kennis uit te wisselen over wat er speelt in de sector en door te praten over de praktische invulling daarvan in de software, bereiken alle partijen het meeste.   

Het vervolg  

Het is goed om te zien dat onze koers goed aansluit bij de behoefte van onze gebruiker. Met onze flexibele BOR-applicatie – die volledig ingericht kan worden op het werkproces van de beheerder – zorgen we ervoor dat de beheerder snel kan inspringen op de veranderende omgeving. Ook lanceren we binnenkort ons IMBOR+ datamodel met StUF-Geo IMGeo koppeling, waardoor jouw werkwijze aansluit op de landelijke standaarden en methodieken. Als laatste bouwen we aan steeds meer koppelingen en API’s, die het mogelijk maken om verbinding te leggen tussen onze kernapplicatie GeoVisia en andere systemen. Met deze nuttige informatie en frisse energie gaan wij onze software verder ontwikkelingen om de BOR-beheerder continu in staat te stellen een schone en veilige leefomgeving te behouden. 

Zie jij nog meer trends en ontwikkelingen in de wereld van het BOR-beheer? Of heb jij aanvullingen op de bovenstaande stellingen? Wij gaan hier graag over met je in gesprek! Stuur een e-mail naar info@dqdenktank.nl en wij nemen contact met je op.  

X