ErGIS

Geplaatst door op 30 januari 2018

Verkeerskundig Adviesbureau ErGIS B.V. is gespecialiseerd in het optimaal combineren van beheer, data & GIS/GEO-informatie. ErGIS biedt innovatieve oplossingen voor het efficiënt inwinnen, organiseren, adviseren en ontsluiten van ingewonnen data en GIS/GEO-informatie uit de buitenruimte. Alle data wordt digitaal in kaart gebracht met behulp van GeoVisia.

Onder andere voor het inventariseren en inspecteren van verkeers- en straatnaamborden, toeristische bewegwijzering, NBD bebording, wegwijzers op fietspaden, wegmarkering, fietspadpalen, afzetpalen, afvalbakken, parkbankjes, (weg- en straatmeubilair) worden de eigen ontwikkelde paspoorten binnen GeoVisia benut. Voor het uitvoeren van beheer, inspectie, advies en uitvoering worden de verschillende producten van het GeoVisia platform ingezet.

Op basis van deze data wordt verkeerskundig advies gegeven over mogelijke sanering, juridisch sluitend maken van verkeerssituaties, toetsen van verkeersbesluiten en uiteraard de verbetering van de inrichting van de buitenruimte gericht op verkeersmeubilair. De vakspecialisten van ErGiS kunnen de uit de buitenruimte opgenomen data voor u vertalen in concrete verbetervoorstellen, met als doel het tot stand brengen van de optimale verkeersveiligheid in de openbare ruimte..

Kijk voor meer informatie over hoe GeoVisia wordt ingezet op de projecten en bij de dienstverlening op ErGIS.nl

Gerelateerde Berichten

Twitter wordt geladen