Geo-BAG is de naam voor de nieuwe applicatie voor het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Centraal staan de geografische informatie en een gebruiksvriendelijke interface. Geo-BAG anticipeert op de toekomst waarin basisregistraties steeds meer worden geïntegreerd.

Geografie als vertrekpunt

Geografische informatie wordt momenteel in verschillende basisregistraties opgeslagen en bijgehouden. In de toekomst zal dat vanuit één centrale plek gebeuren: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Geo-BAG is voorbereid op die ontwikkeling: de applicatie neemt nu al de geografie als het centrale vertrekpunt en is opgezet vanuit de filosofie om data eenmalig in te voeren en meervoudig te gebruiken. Kortom, meer gebruiksgemak, integratie met andere registraties én een efficiënter gebruik van data.

Uitgebreide wizards


Behalve de kaart beschikt Geo-BAG over vele intuïtieve wizards die gebruikers in het proces helpen en ondersteunen. Zij voorkomen dat processen mislopen vanwege ontbrekende documenten of processtappen.

Overzichtelijke rapportages

Verder biedt Geo-BAG overzichtelijke rapportages en is informatie op de kaart te filteren, zodat het overzicht bewaard blijft. Daarnaast behoort het uitvoeren van bulkacties op een reeks objecten tot de opties, net als het tussentijds opslaan van een gebeurtenis waarbij Geo-BAG inzicht blijft bieden in de actuele status.

Integratie basisregistraties


Geografie is het vertrekpunt voor de BAG én voor de WOZ, de WKPB en diverse andere basisregistraties. Door het visuele aspect van Geo-BAG zijn onderlinge relaties sneller te zien. Zo werken wij aan de mogelijkheid om WOZ en BRK gegevens te kunnen raadplegen in Geo-BAG.  Switchen tussen applicaties is dan niet meer nodig. Dat komt het gebruiksgemak ten goede én helpt fouten voorkomen. Met Geo-BAG sluiten wij aan op de principes van de Omgevingswet. En we staan niet stil. U mag erop rekenen dat DataQuint continu innovatieve software blijft ontwikkelen.

Features van Geo-BAG

Geografie als uitgangspunt

Geo-BAG neemt de geografie als uitgangspunt

Intuïtieve applicatie

Geo-BAG combineert die geografie met een intuïtieve applicatie met intelligente processen, zodat gebruiksgemak topprioriteit krijgt

Toekomst

Geo-BAG sorteert voor op de toekomst. Uiteraard is de applicatie ‘BAG 2.0-proof’, maar de opzet sluit ook aan bij de ambities van de nieuwe Omgevingswet!

Uitgebreide wizards

Behalve de kaart beschikt Geo-BAG over vele intuïtieve wizards die gebruikers in het proces helpen en ondersteunen.

Overzichtelijke rapportages

Geo-BAG biedt overzichtelijke rapportages en is informatie op de kaart te filteren, zodat het overzicht bewaard blijft.

Integratie basisregistraties

Binnen Geo-BAG combineren we verschillende basisregistraties om maximaal inzicht te geven en het BAG-beheer eenvoudig te maken.

Kortom, Geo-BAG…

  • Neemt de geografie als uitgangspunt;
  • Combineert die geografie met een intuïtieve applicatie met intelligente processen, zodat gebruiksgemak topprioriteit krijgt;
  • Sorteert voor op de toekomst. Uiteraard is de applicatie ‘BAG 2.0-proof’, maar de opzet sluit ook aan bij de ambities van de nieuwe Omgevingswet!

Geo-BAG

Geo-BAG is de naam voor de nieuwe applicatie voor het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Centraal staan de geografische informatie en een gebruiksvriendelijke interface. Geo-BAG anticipeert op

GeoVisia Field

GeoVisia Field verzekert de gebruiker van een effectieve en gebruiksvriendelijke werkmethode in het veld. Vlakken, lijnen en punten zijn snel en nauwkeurig op het kaartmateriaal te plaatsen.

GeoVisia Online

Met GeoVisia Online heeft u alle projectgegevens 24 uur per dag en overal ter wereld tot uw beschikking. Het enige dat u nodig heeft, is een device met internetverbinding.