Geovisia als tool voor inspecties en advies

De inspecteurs van Inspectrum werken intensief met GeoVisia Field buiten in het veld. Vooral globale weginspecties (met de add-on SUF.weg), maar ook kunstwerken en verkeersborden worden door de groeiende groep inspecteurs door heel Nederland uitgevoerd. Binnen op het kantoor van Inspectrum in Velp wordt GeoVisia Office ingezet om de projecten voor te bereiden en tijdens het uitvoeren van het project de voortgang in te zien.

Klanten adviseren over hun projectinrichting

Een drietal medewerkers van Inspectrum zijn opgeleid om alle mogelijk projectinrichtingen te maken met behulp van GeoVisia. GeoVisia is voor Inspectrum een middel om naast inspectie en inventarisatie ook advies te kunnen geven. Vaak gaat het bij de inventarisaties en inspecties erom te achterhalen wat het doel is voor onze klanten en of de manier waarop deze inspectie of inventarisatie moet worden uitgevoerd wel efficiënt en nuttig is. Met behulp van GeoVisia kunnen we bij de klant aan tafel laten zien wat de mogelijkheden zijn en daarin mee denken met onze klanten, waardoor een WIN-WIN situatie gecreëerd wordt. Door een iets andere projectinrichting kost de inspectie en inventarisatie niet meer geld maar levert dit dan wel betere beheerinformatie op.

Per klant zijn de situaties en wensen verschillend en vertalen wij deze naar werkbare en praktische oplossingen, vaak gebruik makend van GeoVisia.”

Snel doorschakelen naar kostenraming en onderhoudsbestek

Een mooi voorbeeld van een recent project is dat Inspectrum en DataQuint bij de gemeente Oud Beijerland advies hebben gegeven om het hele traject van inspectie tot uitvoering van onderhoudswerkzaamheden slimmer in te richten. Vanuit inspectie- en inventarisatie van verhardingen kan nu met behulp van GeoVisia snel doorgeschakeld worden naar een kostenraming, maar ook naar een koppeling met onderhoudsbestek. Ook tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden wordt GeoVisia ingezet (directievoering, toezicht en opstellen termijnstaten). Gezamenlijk hebben we gezocht naar de best passende oplossing passend bij de situatie van de gemeente.

Alle informatie voor het aanvragen van budget

“Per klant zijn de situaties en wensen verschillend en vertalen wij deze naar werkbare en praktische oplossingen, vaak gebruik makend van GeoVisia.” aldus Martijn Buitenhuis, projectmanager bij Inspectrum. “Een ander voorbeeld is het leveren van service aan kleine beheerorganisaties: Periodiek moeten planningen en begrotingen worden gemaakt op basis van inspectie en inventarisatiegegevens. Is het noodzakelijk om daarvoor een (relatief) duur beheersysteem aan te schaffen waarmee deze berekeningen gemaakt kunnen worden? Wij adviseren aan deze partijen welke beheerdata op welke manier moet worden vastgelegd. Klanten die GeoVisia hebben kunnen na inspectie Inspectrum de planningen en begrotingen laten opstellen. Bij oplevering worden de planningen en begrotingen als extra informatie in GeoVisia terug geleverd. Hierdoor heeft de klant toch de informatie die benodigd is voor het aanvragen van budget en bespaart deze ook door geen beheersysteem aan te schaffen.”.