Samen met onze partners zorgen voor beheerkennis en expertise in GeoVisia

Het beheren van de openbare ruimte is een essentiële taak voor de gemeente. Bij beheer en onderhoud van de buitenruimte komt er enorm veel kijken, waardoor het een complex en kostbaar proces is. Een beheerpakket als GeoVisia is een belangrijk vertrekpunt. Er spelen echter ook regelmatig inhoudelijke vraagstukken die kennis vereisen. Hoe kan ik het beheer van de bomen de komende tien jaar het beste vormgeven? Hoeveel budget heb ik nodig om de kwaliteit van het riool op de gewenste niveau te houden? Hoe kan ik de resultaten van de cyclische planning doorvertalen naar de uitvoering?

Om dit soort vraagstukken op de juiste manier te beantwoorden, heb je advies nodig van experts, zoals ingenieurs- en adviesbureaus. En het liefst werk je samen met de partij waar jij al een goede werkrelatie mee hebt. Daarom werken wij samen met alle partijen waar jij mee wilt samenwerken. Geen exclusieve partners waar jij verplicht bij moet aansluiten, maar alle vrijheid om zelf te kiezen. Heb je toch advies nodig over welke partij jou kan ondersteunen? Wij hebben een breed netwerk aan kennispartners die jou kunnen helpen.

Beheerkennis in IMBOR+

Wij werken zelf samen met diverse partners om onze software te verbeteren. In ons brede netwerk aan kennispartners ondersteunen verschillende partijen ons bij de inrichting van GeoVisia. Een voorbeeld hiervan is onze IMBOR+-inrichting, op basis van de landelijke standaard IMBOR, ontwikkeld door CROW. De paspoorten, legenda’s en werkprocessen in onze projectinrichting IMBOR+ hebben wij samen met onze partners ingericht. Onze partners werken dagelijks met GeoVisia en hebben veel inhoudelijke kennis op het gebied van beheer. Zij weten hoe je de werkzaamheden kunt uitvoeren, maar waarborgen ook dat de kwaliteit van de ingewonnen inspectie en uitvoeringsgegevens hoog is.

Per discipline werken we samen met een partner om de inrichting op de juiste manier af te stemmen. Denk bijvoorbeeld aan M.J. Oomen voor wegen en riolering, Bomenwacht en Tree-o-Logic voor bomen, ErGIS voor verkeersborden, meubilair en wegmarkering, Peter Sebregts Groenmanagement voor groen en ABOS voor speeltoestellen. Daarnaast hebben we alle paspoorten, legenda’s en werkprocessen getoetst bij onze partners om zeker te zijn van een inrichting, die aansluit bij de praktijk.

Maatregelpakketten in GeoVisia Planning

Ook voor GeoVisia Planning – onze applicatie voor het maken van meerjarenplanningen en -begrotingen – werken wij nauw samen met onze kennispartners. In GeoVisia Planning is het mogelijk om eigen maatregelpakketten in te richten, maar wij snappen, dat niet elke organisatie hierover beschikt. Daarom stellen wij standaard maatregelpakketten beschikbaar, die we met onze kennispartners hebben opgesteld. Op basis van data en ervaring van verschillende bureaus maken wij maatregelpakketten, die vervolgens in jouw inrichting kunnen worden geïmplementeerd. Ook kunnen we jouw organisatie in contact brengen met ons netwerk, zodat je altijd snel toegang hebt tot een specialist op een bepaalde beheerdiscipline. Deze specialist kan samen met jou de planning opstellen en een plan maken hoe je het beheer de komende jaren kunt uitvoeren. Je behoudt dus de flexibiliteit van GeoVisia, maar je hoeft het niet allemaal zelf uit te zoeken.

Werk alleen samen met partijen, die jij wil

Kortom: met ons netwerk aan partners bieden we jou de mogelijkheid om samen te (blijven) werken met bureaus van hoge kwaliteit, maar je kan er ook voor kiezen om met andere partijen in zee te gaan.
Ook ben je verzekerd van een goed doordachte inrichting van onze software, omdat deze is  samen gesteld in samenwerking met experts in een bepaalde beheerdiscipline.
Wil je toch je eigen inrichting instellen / behouden en flexibel blijven? Dan is dat geen probleem. We richten GeoVisia dan volledig in, zoals jij het wenst.

Meer weten over hoe wij samenwerken met onze kennispartners? Houd dan onze kanalen in de gaten voor updates over onze partners.

 

X